YÖNETİM

 

Dr. Öğr. Üyesi 

Ahmet Hüsrev ÇELİK

Müdür

 

 

             

Dr. Öğr. Üyesi 

Züleyhan BARAN

 Müdür Yardımcısı

 

 

Malik ŞENBAŞ 

Meslek Yüksekokulu Sekreteri