YÖNETİM 

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Hüsrev ÇELİK

Müdür

 
                         

Dr. Öğr. Üyesi

Züleyhan BARAN

          Müdür Yardımcısı                
 

 

Malik ŞENBAŞ 

Meslek Yüksekokulu Sekreteri