Akademik Personel İletişim Bilgileri

AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ (E-POSTA ADRESLERİ)


Akçakoca MYO Resmi E-posta Adresi     :        akmyo@duzce.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Seyda Faikoğlu                   :        seydafaikoglu@duzce.edu.tr    (Yüksekokul Müdürü)

Öğr.Gör. Züleyhan BARAN                     :        zuleyhanbaran@duzce.edu.tr   (Müdür Yardımcısı)

Öğr.Gör.Ercan YELMAN                         :        ercanyelman@duzce.edu.tr      (Müdür Yardımcısı)


Yrd.Doç.Dr. Zuhal KURBAN                    :        zuhalkurban@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Ali Said KABAKCI                     :        alisaidkabakci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Aydın KAYA                            :        aydinkaya@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Emrah MERCAN                        :        emrahmercan@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Erdem YILMAZ                        :        erdemyilmaz@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Eyüp AKTÜRK                         :        eyupakturk@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Fatih İLKBAHAR                      :        fatihilkbahar@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Halil İbrahim YAZGAN               :        ibrahimyazgan@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN           :        hhcoskun@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Murat GEZİCİ                          :        muratgezici@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Murat TEKBAŞ                        :        murattekbas@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serap ÇAKIR ÇÖMLEKÇİ            :        serapcomlekci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serdar ARPACI                       :        serdararpaci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serkan YÜCEL                        :        serkanyucel@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Veysel BABAHANOĞLU            :        veyselbabahanoglu@duzce.edu.tr