Akademik Personel İletişim Bilgileri

AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ (E-POSTA ADRESLERİ)


Akçakoca MYO Resmi E-posta Adresi   :   akmyo@duzce.edu.tr

Doç.Dr. Muammer MESCİ                      :   muammermesci@duzce.edu.tr    (Yüksekokul Müdürü)

Öğr.Gör. Ali Said KABAKCI                    :   alisaidkabakci@duzce.edu.tr (Müdür Yardımcısı) 

Öğr.Gör. Kaan TÜRKAY                          :   kaanturkay@duzce.edu.tr (Müdür Yardımcısı) 

 

Dr.Öğr. Üyesi Önder KETHÜDA            :   onderkethuda@duzce.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Zuhal KURBAN               :   zuhalkurban@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Ayşegül MUTLU İNGÖK    :   aysegulmutlu@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Halil İbrahim YAZGAN      :   ibrahimyazgan@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Serkan YÜCEL                   :   serkanyucel@duzce.edu.tr

Öğr.Gör.Dr. Züleyhan BARAN               :   zuleyhanbaran@duzce.edu.tr  

Öğr.Gör. Aydın KAYA                             :   aydinkaya@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Emrah MERCAN                      :   emrahmercan@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Ercan YELMAN                        :   ercanyelman@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Erdem YILMAZ                        :   erdemyilmaz@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Erdi YALÇIN                            :   erdiyalcin@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Eyüp AKTÜRK                         :    eyupakturk@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Kemal AKDEMİR                    :   kemalakdemir@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Murat GEZİCİ                         :   muratgezici@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Murat TEKBAŞ                        :    murattekbas@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Nihal DURMUŞ                       :    nihaldurmus@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serap ÇAKIR ÇÖMLEKÇİ       :   serapcomlekci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Serdar ARPACI                       :   serdararpaci@duzce.edu.tr

Öğr.Gör. Veysel BABAHANOĞLU          :   veyselbabahanoglu@duzce.edu.tr