Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Bilgileri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Akademik Kadro


    Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN              Dr. Öğr. Üyesi Önder KETHÜDA            Öğr. Gör. Dr. Eyüp AKTÜRK    

     zuleyhanbaran@duzce.edu.tr                 onderkethuda@duzce.edu.tr               eyupakturk@duzce.edu.tr

                       

    Müdür Yardımcısı                             Bölüm Başkanı

    Eğitim Koordinatörü

    Dış İlişkiler Koord. (Erasmus+)

  ______________________________________________________________________________________________________________

                                         

                                                       

 

Bölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir (2015-2016):

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.

Öğretim Programı için <Tıklayınız!>

Ders İçerikleri İçin <Tıklayınız!>

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için <Tıklayınız!>