Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Bilgileri

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Akademik Kadro

 Müdür Yardımcısı                                          Bölüm Başkanı

 Eğitim Koordinatörü

 Dış İlişkiler Koord. (Erasmus+)

 Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan BARAN                              Dr. Öğr. Üyesi Önder KETHÜDA           

 zuleyhanbaran@duzce.edu.tr                                            onderkethuda@duzce.edu.tr     

                                                     

______________________________________________________________________________________________________________

    Öğr. Gör. Dr. Eyüp AKTÜRK                                       Öğr. Gör. Kemal AKDEMİR

    eyupakturk@duzce.edu.tr                                                   kemalakdemir@duzce.edu.tr 

                                                          

 

Bölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir (2015-2016):

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.

Öğretim Programı için <Tıklayınız!>

Ders İçerikleri İçin <Tıklayınız!>

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için <Tıklayınız!>