Dış Ticaret Program Bilgileri

Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Akademik Kadro

    Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Serap ÇAKIR ÇÖMLEKÇİ   Öğr.Gör. Osman GÖKTAŞ    Öğr.Gör. Umut BAŞARAN

serapcomlekci@duzce.edu.tr                 osmangoktas@duzce.edu.tr     umutbasaran@duzce.edu.tr

                                          
 

 

Bölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir (2015-2016):

DIŞ TİCARET PR.

Öğretim Programı için <Tıklayınız!>

Ders İçerikleri İçin <Tıklayınız!>

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için <Tıklayınız!>