Bilgisayar Programı Bilgileri

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı

Akademik Kadro

    Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Emrah MERCAN       Öğr.Gör. Erdi YALÇIN        Öğr.Gör. Serdar ARPACI

emrahmercan@duzce.edu.tr      erdiyalcin@duzce.edu.tr           serdararpaci@duzce.edu.tr

                         
 

 

Bölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir (2015-2016):

BİLGİSAYAR PR.

Öğretim Programı için <Tıklayınız!>

Ders İçerikleri İçin <Tıklayınız!>

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için <Tıklayınız!>