Adalet Program Bilgileri

Hukuk Bölümü / Adalet Programı

Akademik Kadro

    Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Ercan YELMAN        Öğr.Gör. Murat GEZİCİ       Öğr.Gör. Veysel BABAHANOĞLU

ercanyelman@duzce.edu.tr      muratgezici@duzce.edu.tr          veyselbabahanoglu@duzce.edu.tr

                       
 

 

Bölüm Bilgileri ve Dersler

Yeni müfredata göre ders planları aşağıdaki gibidir :

ADALET PR.

Öğretim Programı için <Tıklayınız!>

Ders İçerikleri İçin <Tıklayınız!>

2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı için <Tıklayınız!>